UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Informujemy, że w dniu 18.12.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2019 r.

4. Informacja nt. gospodarki lokalami użytkowymi.

5. Informacja Zarządu nt. bieżących działań Spółdzielni.

6. Informacja o działaniach rad osiedli.

7. Korespondencja.

8. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

 • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
 • ~ 36,00 m2     przy ul. Fredry 3
 • ~ 35,00 m2    przy ul. Żurawia 80
 • ~ 118,00 m2   przy ul. Żurawia 80
 • ~ 333,00 m2   przy ul. Głuszców 9  ( do wynajęcia w najbliższym czasie )
 • ~ 49,15 m2     przy ul. Gen. Jankego 116-120

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" informuje, że osoby zainteresowane wpisaniem na listę rezerwową na najem lokalu w pawilonie ( w budowie ) przy sklepie "Biedronka" ul. Radockiego 150 w Katowicach, proszone są o kontakt z Działem Eksploatacji tel. 32 202-80-34 wew. 336 lub 436.

Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

 • ul. Żurawia 44
 • ul. Tyska 2
 • ul. Poprzeczna 2a
 • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
 • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Miejsce postojowe dla motocykli

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" informuje, że przy ul. Szewskiej 4, w zadaszonej i zamykanej części wiaty gospodarczej posiada do wynajęcia miejsca postojowe z przeznaczeniem na przechowywanie motocykli.

Kontakt: Dział Eksploatacji Spółdzielni, pok. 28, tel. 32/202 80 34 wew. 336, 436

Plan Gospodarczo - Finansowy

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 7/19 dnia 25.03.2019r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami, pozostałej działalności spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Godpodarczo-Finansowy po zalogowaniu. kliknij tutaj.

Szczegółowy plan gospodarczo-finansowy dostępny jest do wglądu w administracjach osiedlowych oraz siedzibie spółdzielni przy ul. Głuszców 9 (pok. nr 12). Planowany zakres prac remontowych nieruchomości jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach danej nieruchomości.

E-maile kierowane do Spółdzielni

Do naszej Spółdzielni coraz częściej przychodzi korespondencja pocztą mailową . Wobec powyższego uprasza się osoby korzystające z tej formy o podawanie nazwiska i adresu zamieszkania.

Brak tych danych będzie skutkował nie udzieleniem odpowiedzi na korespondencję.