UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Pisemny przetarg ofertowy na wynajem schowków

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA w Katowicach informuje, że dnia 30.05.2022r. odbędzie się II przetarg pisemny ofertowy na wynajem pozostałych schowków (pomieszczeń po zlikwidowanych kabinach zsypowych) w budynkach przy ulicy Radockiego 52, 178, 194, 198, 224, 244, 274.

Informujemy, że przetarg dotyczy schowków pomiędzy:

Radockiego 52 - I a II piętrem; III a IV piętrem; IV a V piętrem oraz V a VI piętrem,

Radockiego 178 - parterem a I piętrem,

Radockiego 194 - I a II piętrem; III a IV piętrem; IV a V piętrem,

Radockiego 198 - parterem a I piętrem, II a III piętrem; III a IV piętrem; IV a V piętrem oraz VI a VII piętrem,

Radockiego 224 - II a III piętrem,

Radockiego 244 - parterem a I piętrem; VII a VIII piętrem,

Radockiego 274 - parterem a I piętrem; V a VI piętrem; VII a VIII piętrem.

Oferty na wypełnionych drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” oraz nr budynku którego dotyczy można składać w Administracji Osiedla przy ul. Radockiego 152 do 27.05.2022r.

Druki oraz zasady wynajmu dostępne są w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsilesia.katowice.pl.

Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Spółdzielni stawką wyjściową dla przetargu jest kwota 8zł miesięcznie za wynajmowane pomieszczenie, a wpływy najmu schowków jako pożytki, w całości zasilą fundusz remontowy z nieruchomości.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SILESIA” poszukuje wykonawców na wykonanie :

• remontu schodów wejściowych do budynków
• remontu balkonów
• remontu nawierzchni z kostki brukowej

Nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że dnia 18.05.2022 r. o godzinie 15.oo odbędzie się ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego 152/40 o pow. użytk. 75,58 m2.

Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i 2 przedpokoi usytuowane jest na ostatniej kondygnacji X-piętrowego budynku.

Cena wywoławcza 339.000,00 zł.

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją pod numerem telefonu (32) 206 11 26.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SM „Silesia” :

76 1020 2313 0000 3402 0023 9954

Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni nie później niż w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. do 17.05.2022 r.

Wpłata po tym terminie nie upoważnia do brania udziału w przetargu. Spółdzielnia zachowuje na swoją rzecz wadium bez obowiązku jego zwrotu gdy przystępujący do przetargu nie weźmie w nim udziału.

Spółdzielnia informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z którego treścią należy zapoznać się na stronie internetowej www.smsilesia.katowice.pl (Regulaminy).

Wylicytowana cena nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego winna być uiszczona na rachunek bankowy SM”Silesia” jw. w terminie do 30.06.2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 202 80 34 wewn. 2.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

  • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
  • ~ 30,00 m2    przy ul. Radockiego 150/1-8 (koło pawilonu Biedronka)
  • ~ 35,00 m2    przy ul. Żurawia 80
  • ~ 34,00 m2     przy ul. Radockiego 270
  • ~ 49,15 m2     przy ul. Gen. Jankego 116 - 120


Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

  • ul. Żurawia 44
  • ul. Tyska 2
  • ul. Poprzeczna 2a
  • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
  • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Komunikat na temat bieżącej pracy SM SILESIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że od dnia 01.03.2022r. przywraca możliwość osobistego załatwiania spraw przez mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 8:00-14:30

środa – 8:00-17:00

piątek – nieczynne