UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Zatwierdzenie planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni

W dniu 20.03.2024r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/24 został zatwierdzony Plan gospodarczo- finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”” w Katowicach na rok 2024.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

- funduszu remontowego

- gospodarki nieruchomościami

- pozostałej działalności spółdzielni

Plan jest dostępny do wglądu po zalogowaniu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce plan gospodarczo – finansowy.

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni na terenie osiedla Odrodzenie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach, ul. Głuszców 9 ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową pielęgnację zieleni na terenie osiedla Odrodzenie w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Administracji Odrodzenie tel. (32) 206 11 26.

Dokumentacja konieczna do składania ofert będzie dostępna w Administracji osiedla w Katowicach przy ul. Radockiego 152, lub drogą elektroniczną tj.: admodrodzenie@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.

Przetarg nieograniczony na wykonanie źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonanie dla potrzeb własnych (zaprojektuj i wykonaj) źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 2A-2C, ul. Poprzecznej 4A-4C, ul. Poprzecznej 18-18A, ul. Poprzecznej 20-20B, ul. Jaworowa 36-36 B w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 3 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną tj.: remonty@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.

Przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynków mieszkalnych przy ul. B. Prusa 36, 38, 38A, 38B, 38C w Katowicach

2. Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budynków mieszkalnych przy ul. Radockiego 170, 192 w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 3 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną tj.: remonty@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.

Przetarg nieograniczony na montaż dźwigu osobowego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego o udźwigu ok. 630 kg ( zaprojektuj i wykonaj ) przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach mieszkalnych przy ul. B. Prusa 36, 38, 38a, 38b, 38c w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 3 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną tj.: remonty@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.