UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetarg na najem schowków - przedłużony termin składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA w Katowicach informuje, że ze względu na małą liczbę ofert przesunięto możliwość składania ofert na przetarg dotyczący wynajmy schowków do dnia 02.02.2021r.

Ponadto informujemy, że przesunięto również termin przetargu na dzień 03.02.2021r. na godz. 15:00, który odbędzie się w siedzibie Klubu Osiedlowego „SILESIANKA” przy ul. Radockiego 282.

W dalszym ciągu oferty na wypełnionych drukach Spółdzielni w zaadresowanych, zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” można składać od 28.01.2021r. w Administracji Osiedla przy ul. Radockiego 152 (do 27.01.2021r. włącznie Administracja Osiedla zamknięta).

Druki oraz zasady wynajmu dostępne są w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsilesia.katowice.pl w zakładce wzory pism.

Przetarg na najem schowków

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA w Katowicach informuje, że dnia 27.01.2021r. o godz. 15:00, w siedzibie Klubu Osiedlowego „SILESIANKA” przy ul. Radockiego 282 odbędzie się przetarg pisemny ofertowy na wynajem schowków (pomieszczeń po zlikwidowanych kabinach zsypowych) w budynkach przy ulicy Radockiego 222, 252 i 276.

Oferty na wypełnionych drukach Spółdzielni w zaadresowanych, zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” można składać w Administracji Osiedla przy ul. Radockiego 152 do 26.01.2021r.

Druki oraz zasady wynajmu dostępne są w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smsilesia.katowice.pl. w zakładce wzory pism.

Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Spółdzielni stawką wyjściową dla przetargu jest kwota 8zł za wynajmowane pomieszczenie, a wpływy najmu schowków jako pożytki, w całości zasilą fundusz remontowy z nieruchomości.

 

Przetarg nieograniczony - remont dźwigów osobowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA”

w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowy remont dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach

SM „SILESIA” w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 325

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.


Infomacja

Informujemy, że dział ds. Rozliczeń Mediów przyjmuje w klubie SILESIANKA przy ul. Radockiego 282 w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
  • środa – 13:00-17:00
  • piątek – nieczynne

Kontakt telefoniczny pod numerem 32 202 80 34 wew 323 lub 324

Komunikat na temat bieżącej pracy SM SILESIA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że częściowo przywraca możliwość bezpośredniej obsługi mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
  • środa – 13:00-17:00
  • piątek – nieczynne

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Spółdzielni, poza wyznaczonymi powyżej dniami, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Obsługa mieszkańców będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczka).

W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z służbami technicznymi Spółdzielni. 

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Ponownie informujemy, że kontakt z służbami Spółdzielni jest możliwy drogą telefoniczną lub elektroniczną:

telefony w godzinach pracy spółdzielni:

  • Centrala Spółdzielni - 32 202 80 34
  • Administracja „Odrodzenia” - 32 206 11 26
  • Administracja „Południe” - 32 202 90 02

telefon awaryjny po godzinach pracy spółdzielni:

  • dyżur - 607 692 272

W dalszym ciągu, dwukrotnie w ciągu doby, dodatkowej dezynfekcji na klatkach schodowych poddawane są miejsca najczęściej używane (dotykane) czyli poręcze, przyciski, klamki itp. 

Apelujemy o niezwykle odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do powyższych zaleceń w osobistym oraz wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.