UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Plan Gospodarczo - Finansowy na rok 2021 zatwierdzony

Plan Gospodarczo – Finansowy na rok 2021 został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 5/21 dnia 25.03.2021 r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dotyczące funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami i pozostałej działalności Spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Gospodarczo-Finansowy po zalogowaniu.

kliknij tutaj.

Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa Silesia w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wymiana indywidualnych mieszkaniowych wodomierzy wody ciepłej i zimnej na fabrycznie nowe wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne wraz z dokonaniem odczytów i rozliczeń zgodnie z obowiązującymi Regulaminami w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SILESIA”.

2. Wymiana indywidualnych elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania wraz z dokonaniem odczytów i rozliczeń zgodnie z obowiązującym Regulaminem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SILESIA”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Mediów tel. (32) 20-28-034 wew. 324 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 325.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 7 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Infomacja

Informujemy, że dział ds. Rozliczeń Mediów przyjmuje w klubie SILESIANKA przy ul. Radockiego 282 w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
  • środa – 13:00-17:00
  • piątek – nieczynne

Kontakt telefoniczny pod numerem 32 202 80 34 wew 5

Komunikat na temat bieżącej pracy SM SILESIA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że częściowo przywraca możliwość bezpośredniej obsługi mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
  • środa – 13:00-17:00
  • piątek – nieczynne

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Spółdzielni, poza wyznaczonymi powyżej dniami, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Obsługa mieszkańców będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczka).

W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z służbami technicznymi Spółdzielni. 

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Ponownie informujemy, że kontakt z służbami Spółdzielni jest możliwy drogą telefoniczną lub elektroniczną:

telefony w godzinach pracy spółdzielni:

  • Centrala Spółdzielni - 32 202 80 34
  • Administracja „Odrodzenia” - 32 206 11 26
  • Administracja „Południe” - 32 202 90 02

telefon awaryjny po godzinach pracy spółdzielni:

  • dyżur - 607 692 272

W dalszym ciągu, dwukrotnie w ciągu doby, dodatkowej dezynfekcji na klatkach schodowych poddawane są miejsca najczęściej używane (dotykane) czyli poręcze, przyciski, klamki itp. 

Apelujemy o niezwykle odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do powyższych zaleceń w osobistym oraz wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

Ubezpieczenie mieszkania UNIQA

 

 

WNIOSEK - kliknij tutaj