UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Informujemy, że w dniu 18.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.06.2019 r.

4. Analiza zaległości w opłatach czynszowych oraz ocena działań Zarządu w zakresie windykacji.

5. Informacja Zarządu nt. bieżących działań Spółdzielni.

6. Informacja o działaniach rad osiedli.

7. Korespondencja.

8. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Przetargi nieograniczone

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. naprawę - malowanie elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Radockiego 290-296 oraz Spokojnej 41-49 w Katowicach

2. doprowadzenie istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w budynkach przy ul. Radockiego 198, 200, 202, 216, 218, 220, 222, 244, 246, 248, 250, 280, 282 w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 i 413 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 327.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA poszukuje wykonawców na wykonanie:

1. Remont balkonów

2. Malowanie klatek schodowych

3. Remont schodów zewnętrznych

4. Roboty blacharsko-dekarskie

5. Wymianę pionów instalacji c.o.

Konieczna wizja lokalna. Oferta powinna zawierać składniki cenotwórcze.

W sprawach technicznych należy kontaktować się z p. Stanisławem Kulawiak, tel. 607 346 290

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

  • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
  • ~ 36,00 m2     przy ul. Fredry 3
  • ~ 20,00 m2     przy ul. Radockiego 224
  • ~ 35,00 m2    przy ul. Żurawia 80
  • ~ 118,00 m2   przy ul. Żurawia 80

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" informuje, że osoby zainteresowane wpisaniem na listę rezerwową na najem lokalu w pawilonie ( w budowie ) przy sklepie "Biedronka" ul. Radockiego 150 w Katowicach, proszone są o kontakt z Działem Eksploatacji tel. 32 202-80-34 wew. 336 lub 436.

Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

  • ul. Żurawia 44
  • ul. Tyska 2
  • ul. Poprzeczna 2a
  • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
  • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Miejsce postojowe dla motocykli

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" informuje, że przy ul. Szewskiej 4, w zadaszonej i zamykanej części wiaty gospodarczej posiada do wynajęcia miejsca postojowe z przeznaczeniem na przechowywanie motocykli.

Kontakt: Dział Eksploatacji Spółdzielni, pok. 28, tel. 32/202 80 34 wew. 336, 436