UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

"Bezpieczna Przystań"

Posiedzenie Rady Nadzoreczej

Informujemy, że w dniu 23.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2018 r.

4. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2019 r.:

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały.

5. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Funduszu na Remonty w SM „Silesia”:

a) opinia Komisji Technicznej

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łętowskiego służebnością gruntową.

7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Północnej służebnością gruntową.

8. Informacja Zarządu n/t bieżących działań Spółdzielni.

9. Informacja o bieżących działaniach rad osiedli.

10. Korespondencja.

11. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Poszukujemy wykonawców

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA”

w Katowicach ul. Głuszców 9

poszukuje wykonawców na:

 1. wykonanie kompleksowej budowy pawilonu handlowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Radockiego 150. 
 2. remont schodów przy ul. Żurawiej 30.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28 -034 wew. 313 i 413 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 327, kom. 607 346 290.

Plan Gospodarczo - Finansowy na 2018

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 7/18 dnia 26.03.2018

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

Szczegółowy plan gospodarczo-finansowy dostępny jest do wglądu w administracjach osiedlowych oraz siedzibie spółdzielni przy ul. Głuszców 9 (pok..nr 13).

Planowany zakres prac remontowych nieruchomości jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach danej nieruchomości.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

 • ~ 100 m2 przy ul. Spółdzielczości 30
 • ~ 36,00 mprzy ul.Fredry 3
 • ~ 20,00 m2 przy ul. Radockiego 224
 • ~ 61,55 m2 przy ul. Żurawia 80

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia”

ogłasza nabór chętnych najmem powierzchni pod działalność handlowo-usługową na Os. „Odrodzenia” w Katowicach-Piotrowicach (w rejonie pawilonu „Biedronka”).

Kontakt pod nr telefonu 32/202 80 34 wew. 336 lub 436 (Dział Eksploatacji)

Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

 • ul. Żurawia 44
 • ul. Tyska 2
 • ul. Poprzeczna 2a
 • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
 • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej