UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Pożegnanie

„Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

 Ś.P.

GABRIELĘ  BALLION

przewodniczącą Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.

 

W naszej pamięci pozostanie na zawsze!

 

Zarząd i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „SILESIA”

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny nr 27 w budynku przy ul. Radockiego 272 w Katowicach o pow. użytkowej 31,47 m2 (pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z ubikacją - VI piętro - budynek VIII piętrowy) na okres 5 lat.

Stawka czynszu wynosi 15,24 zł/m2 + media (woda i CO).

Kaucja zabezpieczająca to 12- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według stawki 15,24 zł/m2 i wynosi 5.755,23 zł – wymagana wpłata do 3-ch dni od daty wygranego przetargu.

W przypadku zgłoszenia się kilku chętnych zostanie przeprowadzony przetarg na stawkę czynszu, gdzie kwota 15,24 zł/m2 będzie ceną wywoławczą.

Przetarg w formie aukcji odbędzie się w dniu 25.11.2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółdzielni. Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu z Administracją „Odrodzenie” ul. Radockiego 152 tel. 32/206-11-26.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 24.11.2020 r. na adres Spółdzielni: 40-668 Katowice, ul. Głuszców 9. Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jedentysiączłotych) na rachunek Spółdzielni: PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.

Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie przystąpi do przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 32/202-80-34 wewn. 2.

Przetarg nieograniczony - remont dźwigów osobowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA”

w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksowy remont dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach

SM „SILESIA” w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 325

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.


Infomacja

Informujemy, że dział ds. Rozliczeń Mediów przyjmuje w klubie SILESIANKA przy ul. Radockiego 282 w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
  • środa – 13:00-17:00
  • piątek – nieczynne

Kontakt telefoniczny pod numerem 32 202 80 34 wew 323 lub 324

Komunikat na temat bieżącej pracy SM SILESIA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że częściowo przywraca możliwość bezpośredniej obsługi mieszkańców w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek – 11:00-13:00
  • środa – 13:00-17:00
  • piątek – nieczynne

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego, bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Spółdzielni, poza wyznaczonymi powyżej dniami, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Obsługa mieszkańców będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczka).

W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z służbami technicznymi Spółdzielni. W lokalach będą wykonywane jedynie prace awaryjne, a wszystkie planowane przeglądy okresowe w lokalach zostają zawieszone aż do odwołania.

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie. Ponownie informujemy, że kontakt z służbami Spółdzielni jest możliwy drogą telefoniczną lub elektroniczną:

telefony w godzinach pracy spółdzielni:

  • Centrala Spółdzielni - 32 202 80 34
  • Administracja „Odrodzenia” - 32 206 11 26
  • Administracja „Południe” - 32 202 90 02

telefon awaryjny po godzinach pracy spółdzielni:

  • dyżur - 607 692 272

W dalszym ciągu, dwukrotnie w ciągu doby, dodatkowej dezynfekcji na klatkach schodowych poddawane są miejsca najczęściej używane (dotykane) czyli poręcze, przyciski, klamki itp. Dezynfekcji poddawane są również place zabaw i siłownie plenerowe ( codziennie w dni robocze do godz. 10:00 ).

Apelujemy o niezwykle odpowiedzialne zachowanie i dostosowanie się do powyższych zaleceń w osobistym oraz wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.