UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Nowa Gazetka 1/2020

Nowe wydanie pisma mieszkańców SM SILESIA w Katowicach udostępnione.

Zapraszamy do lektury tutaj

Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2020 zatwierdzony

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 6/20 dnia 23.03.2020r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dotyczące funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami i pozostałej działalności Spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Gospodarczo-Finansowy po zalogowaniu.

kliknij tutaj.

Komunikat na temat organizacji pracy SM SILESIA

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Z uwagi na wprowadzenie w naszym kraju najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a w ostatnich dniach stanu epidemii w trosce o Państwa zdrowie osobista obsługa mieszkańców została zawieszona do odwołania. Do Państwa dyspozycji pozostaje kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

e-mail: silesia@smsilesia.katowice.pl

telefony w godzinach pracy spółdzielni:

  • Centrala Spółdzielni - 32 202 80 34
  • Administracja „Odrodzenie” - 32 206 11 26
  • Administracja „Południe” - 32 202 90 02

telefon awaryjny po godzinach pracy spółdzielni:

  • dyżur - 607 692 272

W sprawach pilnych można również złożyć pismo wrzucając je do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach wejściowych budynku Zarządu Spółdzielni.

W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Spółdzielni, którzy na podstawie rozmowy ocenią czy konieczna jest wizyta w lokalu. W lokalach będą wykonywane jedynie prace awaryjne, a wszystkie planowane przeglądy okresowe zostają zawieszone aż do odwołania.

W ostatnich dniach zostały również zamknięte place zabaw i siłownie zewnętrzne. Z tego samego powodu została zawieszona działalność klubów osiedlowych.

Spółdzielnia podjęła decyzję o dodatkowej dezynfekcji klatek schodowych, a w szczególności klamek, przycisków i poręczy.

Ponadto Spółdzielnia chciała zwrócić się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu znajdują się osoby samotne, schorowane, które potrzebują wsparcia. Na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczane będą szczegółowe informacje jak możemy pomóc takim osobom.

Baza informacji o organizacjach pozarządowych i sklepach, które angażują się w udzielanie wsparcia w formie zrobienia i dostarczenia zakupów, wyprowadzania zwierząt, bądź innych form pomocy dedykowanym osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz innym osobom potrzebującym wsparcia.(aktualizacja 22.04.2020r.)

W związku z szybko rosnącą liczbą osób poddanych kwarantannie na terenie miasta Katowice zwracamy się do Państwa z apelem o informowanie, w razie konieczności osobistego kontaktu ze służbami spółdzielni np. podczas wizji czy awarii w lokalu, o fakcie przebywania na kwarantannie. Spółdzielnia nie ma możliwości uzyskania takiej informacji od Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych. Informacja taka konieczna jest do prawidłowego zabezpieczenia pracowników Spółdzielni skierowanych na interwencję w lokalu.

Spółdzielnia chciała również zwrócić uwagę na zaobserwowany wzrost wykonywanych remontów w lokalach. Wiąże się to ze wzrostem odpadów wielkogabarytowych i poremontowych na naszych osiedlach. Informujemy, że MPGK w Katowicach wprowadziło na czas epidemii ograniczenia i nie wydaje na dzień dzisiejszy worków typu ”BIG-BAG” na odpady poremontowe. Prosimy zatem Państwa, którzy zdecydują się na takie prace o wywiezienie powstałych odpadów do gminnych punktów zbiórki. Najbliższy znajduje się przy ul. Zaopusta. Z informacji uzyskanych przez spółdzielnię wynika że punkty te na dzień dzisiejszy są otwarte jednak nie ma pewności do kiedy tak będzie.

Apelujemy o niezwykle odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń gdyż w obecnej sytuacji jest to kluczowe.

 

ULOTAK INFORMACYJNA

 

 

Komunikaty Prezydenta Miasta Katowice

  

Więcej informacji na:

Unieważnienie przetargu ustnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że z uwagi na wprowadzenie w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego unieważnia przetarg ustny wyznaczony na dzień 16.03.2020 r. o godzinie 14:00 na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach:

  1. przy ul. Gen. Jankego 116/35 o pow. użytk. 72,12 m2 (czteropokojowe na IV piętrze w budynku X piętrowym).

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 2028-034 wewn. 311.

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Informujemy, że w dniu 26.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2020 r.

4. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej - podjęcie stosownej uchwały.

5. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek :

a) opinia Komisji ds. Społecznych

b) podjęcie uchwały.

6. Informacja Zarządu n/t bieżących działań Spółdzielni.

7. Informacja o bieżących działaniach rad osiedli.

8. Korespondencja.

9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.