UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Posiedzenie Rady Nadzorczej

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Silesia” z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.12.2019 r.

4. Wybory do organów Rady Nadzorczej.

5. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 r.:

a) dyskusja

b) podjęcie uchwały.

6. Uchwalenie planu gospodarczo – finansowego SM „Silesia” na 2020 r. dla nieruchomości nr 35 Tyska 2 – 10 w zakresie dodatkowej stawki naliczeń z tytułu wykonania kotłowni gazowej :

a) opinia Komisji Rewizyjnej

b) dyskusja

c) podjęcie uchwały.

7. Informacja Zarządu n/t bieżących działań Spółdzielni.

8. Informacja o bieżących działaniach rad osiedli.

9. Korespondencja.

10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z posiedzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Przetarg nieograniczony

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA”

w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

1) termomodernizacja wraz z demontażem płyt azbestowych budynku mieszkalnego przy ul. Radockiego 98 w Katowicach oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Radockiego 140,142,144,146 w Katowicach

2) naprawa - malowanie elewacji zewnętrznej wraz z remontem balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Radockiego 290-296 oraz ul. Spokojnej 41- 45.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 313 i 413 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 327.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

 • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
 • ~ 36,00 m2     przy ul. Fredry 3
 • ~ 35,00 m2    przy ul. Żurawia 80
 • ~ 118,00 m2   przy ul. Żurawia 80
 • ~ 333,00 m2   przy ul. Głuszców 9  ( do wynajęcia w najbliższym czasie )
 • ~ 49,15 m2     przy ul. Gen. Jankego 116-120

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" informuje, że osoby zainteresowane wpisaniem na listę rezerwową na najem lokalu w pawilonie ( w budowie ) przy sklepie "Biedronka" ul. Radockiego 150 w Katowicach, proszone są o kontakt z Działem Eksploatacji tel. 32 202-80-34 wew. 336 lub 436.

Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

 • ul. Żurawia 44
 • ul. Tyska 2
 • ul. Poprzeczna 2a
 • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
 • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Miejsce postojowe dla motocykli

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" informuje, że przy ul. Szewskiej 4, w zadaszonej i zamykanej części wiaty gospodarczej posiada do wynajęcia miejsca postojowe z przeznaczeniem na przechowywanie motocykli.

Kontakt: Dział Eksploatacji Spółdzielni, pok. 28, tel. 32/202 80 34 wew. 336, 436

Plan Gospodarczo - Finansowy

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 7/19 dnia 25.03.2019r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami, pozostałej działalności spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Godpodarczo-Finansowy po zalogowaniu. kliknij tutaj.

Szczegółowy plan gospodarczo-finansowy dostępny jest do wglądu w administracjach osiedlowych oraz siedzibie spółdzielni przy ul. Głuszców 9 (pok. nr 12). Planowany zakres prac remontowych nieruchomości jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach danej nieruchomości.