UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Głuszców 9 informuje, że dnia 05.10.2022 r. o godzinie 1500 odbędzie się ustny, nieograniczony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Radockiego 238/11 o pow. użytk. 36,97 m2.

Mieszkanie składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju usytuowane jest na III piętrze, IV-piętrowego budynku.

Cena wywoławcza 208.000,00 zł.

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją pod numerem telefonu (32) 206 11 26.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SM „Silesia” :

76 1020 2313 0000 3402 0023 9954

Wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni nie później niż w dniu poprzedzającym termin przetargu tj. do 04.10.2022 r.

Wpłata po tym terminie nie upoważnia do brania udziału w przetargu. Spółdzielnia zachowuje na swoją rzecz wadium bez obowiązku jego zwrotu gdy przystępujący do przetargu nie weźmie w nim udziału.

Spółdzielnia informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z którego treścią należy zapoznać się na stronie internetowej www.smsilesia.katowice.pl (Regulaminy).

Wylicytowana cena nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego winna być uiszczona na rachunek bankowy SM”Silesia” jw. w terminie do 16.11.2022 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski tel. (32) 202 80 34 wewn. 2.

Aktualizacja komunikatu w sprawie ista Polska sp. z o.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia” w nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów związanych z firmą ista Polska sp. z o.o., informuje, iż w piśmie z dnia 24.08.2022 r. ista Polska sp. z o.o. poinformowała Spółdzielnię m.in., że:

„Przeprowadzona analiza, wspierana przez czołowych ekspertów ds. cyberprzestępczości, została zakończona i możemy wykluczyć, że hakerzy pozyskali dane osobowe, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów w Polsce lub, że uzyskali dostęp do danych z naszych urządzeń pomiarowych.”

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia” informuje, iż działania związane z wykrytym cyberatakiem, które mają miejsce w grupie ista pozostały bez wpływu na terminowość czy rzetelność rozliczeń mediów z mieszkańcami Spółdzielni. Spółdzielnia nie dostrzegła żadnych niepokojących oznak związanych z komunikatami przekazanymi przez grupę ista. Nie odnotowano żadnego negatywnego wpływu na bieżącą pracę Spółdzielni.

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia” informuje, że na stronie internetowej firmy Ista sp. z o. o pojawił się komunikat treści:

„Drodzy klienci ista,

Obecnie system informatyczny grupy ista padł ofiarą zewnętrznego cyberataku. Jako środek natychmiastowy i aby zapobiec uszkodzeniu naszej infrastruktury IT, wszystkie potencjalnie dotknięte systemy IT firmy zostały wyłączone.

W związku z tym korzystanie z niektórych funkcji systemów i usług będzie tymczasowo ograniczone lub niemożliwe.

Bardzo nam przykro z powodu niedogodności, jakie mogą się z tym wiązać, prosimy o cierpliwość w trakcie rozwiązywania tego problemu.

Grupa ista poinformowała już odpowiedni Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz złożyła doniesienie na policji.

Specjalistyczny zespół wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów prowadzi obecnie dokładne dochodzenie w sprawie incydentu i pracuje na pełnych obrotach, aby jak najszybciej usunąć zakłócenia. Może to jednak trochę potrwać, dlatego prosimy o cierpliwość i liczymy na Państwa zrozumienie.

Zapewniamy, że traktujemy ten incydent jako okazję do przeglądu naszych szeroko zakrojonych, istniejących zabezpieczeń, aby zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

Obecnie nie wiemy jeszcze, jakie dane zostały faktycznie pozyskane przez atakujących ani do jakich danych uzyskali oni dostęp.

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej incydentu i odpowiedzi na najważniejsze pytania można znaleźć na naszej korporacyjnej stronie internetowej, którą stale aktualizujemy, gdy tylko pojawią się nowe informacje: www.ista.com/corporate/updates.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o zrozumienie, że ze względu na okoliczności możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytania tak szybko, jak byście tego oczekiwali.

Mamy nadzieję wznowić nasze usługi tak szybko, jak to możliwe”.

Ponadto Spółdzielnia informuje, że w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni firma Ista sp. z o.o. aktualnie dokonuje w kilkuset mieszkaniach odczytów zużycia wody i dla tych lokali posiada dane użytkownika takie jak: adres lokalu, indeks lokalu, dane pomiarowe indywidualnego zużycia wody.

Poszukujemy wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ SILESIA” poszukuje wykonawców na wykonanie :

• remontu schodów wejściowych do budynków
• remontu balkonów
• remontu nawierzchni z kostki brukowej

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

  • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
  • ~ 34,00 m2     przy ul. Radockiego 270
  • ~ 43,14 m    przy ul. Kempy
  • ~ 49,15 m2     przy ul. Gen. Jankego 116 - 120


Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

  • ul. Żurawia 44
  • ul. Tyska 2
  • ul. Poprzeczna 2a
  • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
  • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej