UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Oświadczenie o aktualizacji ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

Poniżej zamieszczamy druk oświadczenia dot. aktualizacji ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym, na podstawie których ustalana jest wysokość opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

Oświadczenia można przesłać na adres Spółdzielni lub złożyć w godzinach urzędowania w siedzibach Administracji: Os. „Żurawia”, Os. „Targowisko”, Os. „Odrodzenia”, Os. „Szenwalda”, oraz w kancelarii Spółdzielni przy ul. Głuszców 9 w Katowicach.

Pobierz Oświadczenie o aktualizacji ilości osób zamieszkałych w lokalu

Obowiązek zgłaszania remontów i modernizacji mieszkań

Remonty , modernizacje mieszkań. - obowiązek zgłaszania

Do zarządcy budynku przypisany jest obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w stanie technicznym dobrym, zgodnym z jego przeznaczeniem. Ocena tego stanu wynika z obowiązkowych kontroli technicznych przeprowadzanych przez inspektorów nadzoru budowlanego i szczegółowo opisywanych w książkach obiektowych. Fachowcy w swoich dziedzinach , a w szczególności konstruktorzy mają ścisły wgląd i stałą obserwację zachodzących ewentualnych zagrożeń. Jednak na stan techniczny budynków wielorodzinnych od wewnątrz wpływ mają głównie ich użytkownicy.

Nadchodzi czas , gdy kupujemy mieszkania ,czy następuje wymiana pokoleń , lub zwyczajnie chcemy uzyskać efekt modnych trendów, wówczas zbyt drastycznie ingerujemy w substancję mieszkaniową ( burzenie ścianek , wydzielanie większych przestrzeni poszerzanie otworów drzwiowych, zmiany przeznaczenia funkcji). Taka ingerencja, nawet pozornie niewielka, bez konsultacji z zarządcą budynku , może mieć szkodliwy wpływ i pogorszenie konstrukcyjne oraz zachwianie stabilności budynku. Przepisy prawne dotyczące prac remontowych czy modernizacyjnych nakazują w niektórych przypadkach uzyskiwanie decyzji budowlanej.

Dlatego też prosimy mieszkańców planujących zmiany w substancji budowlanej by zgłaszali je w formie opisu zmian i szkicu technicznego celem knsultacji i doradztwa prawnego do Spółdzielni na adres jej siedziby ( ul. Głuszców 9 Katowice) 

Dodatek Mieszkaniowy

Od dnia 1.03.2019 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 100 zł brutto.

W związku z czym o dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza: 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 925 zł 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 375 zł .

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie.

Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

dla 1 osoby 35 m2

dla 2 osób 40 m2

dla 3 osób 45 m2

dla 4 osób 55 m2

dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

"Bezpieczna Przystań"

DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS


W ramach współpracy SM SILESIA i Komisariatu Policji IV w Katowicach

realizując program "Dzielnicowy bliżej nas"

Informujemy, iż w celu poprawy bezpieczeństwa i łatwiejszego kontaktu z Dzielnicowym

zostaną otwarte

Punkty Dyżurów Dzielnicowego

na terenie os. Żurawia

ul. Żurawia 80 - KLUB "ŻURAWIA"

dyżur w trzeci wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00

na terenie os. Odrodzenia

ul. Radockiego 282 - KLUB "SILESIANKA"

dyżur w każdy czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

Dzielnicowi to policjanci do których można zwrócić się o pomoc lub przekazać informację

dotyczące zagrożeń i bieżących problemów lokalnych.

 

Os. Żurawia
Dzielnicowy rej. nr 42
sierż. szt. Krzysztof Kozieł
tel. 600-208-552
Os. Odrodzenia
Dzielnicowy rej. nr 40
mł. asp. Krzysztof Fąfera
tel. 600-208-550

Dzielnicowy rej. nr 41
st. sierż. Adam Hudziak
tel. 600-208-553