UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Dodatek mieszkaniowy

Od dnia 1 marca 2021r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1.250,88 zł brutto, w związku z czym o dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2.189,04 zł

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.563,60 zł

Jeżeli średni miesięczny dochód jest mniejszy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub mniejszy od 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obniżenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:

• 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

• 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4-osobowym,

• 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów, wówczas dla celów obniżenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:

• 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

• 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4-osobowym,

• 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i ponad.

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie. Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

• dla 1 osoby 35 m2

• dla 2 osób 40 m2

• dla 3 osób 45 m2

• dla 4 osób 55 m2

• dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

 • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
 • ~ 35,00 m2    przy ul. Żurawia 80
 • ~ 25,00 m2    przy ul. Żurawia 80
 • ~ 100 m2        przy ul. Żurawia 32
 • ~ 77,00 m2     przy ul. Głuszców 9  
 • ~ 54,00 m   przy ul. Głuszców 9  
 • ~ 36,00 m2     przy ul. Fredry 3
 • ~ 13,00 m2    przy ul. Radockiego 124 
 • ~ 13,00 m2    przy ul. Radockiego 180
 • ~ 20,00 m2    przy ul. Radockiego 224
 • ~ 13,50 m2    przy ul. Radockiego 234 - 236
 • ~ 12,00 m2    przy ul. Radockiego 262 - 264
 • ~ 34,00 m2     przy ul. Radockiego 270
 • ~ 49,15 m2     przy ul. Gen. Jankego 116 - 120


Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

 • ul. Żurawia 44
 • ul. Tyska 2
 • ul. Poprzeczna 2a
 • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
 • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Miejsce postojowe dla motocykli

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" informuje, że przy ul. Szewskiej 4, w zadaszonej i zamykanej części wiaty gospodarczej posiada do wynajęcia miejsca postojowe z przeznaczeniem na przechowywanie motocykli.

Kontakt: Dział Eksploatacji Spółdzielni, pok. 28, tel. 32/202 80 34 wew. 336, 346

Plan Gospodarczo - Finansowy

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 7/19 dnia 25.03.2019r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami, pozostałej działalności spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Godpodarczo-Finansowy po zalogowaniu. kliknij tutaj.

Szczegółowy plan gospodarczo-finansowy dostępny jest do wglądu w administracjach osiedlowych oraz siedzibie spółdzielni przy ul. Głuszców 9 (pok. nr 12). Planowany zakres prac remontowych nieruchomości jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach danej nieruchomości.

E-maile kierowane do Spółdzielni

Do naszej Spółdzielni coraz częściej przychodzi korespondencja pocztą mailową . Wobec powyższego uprasza się osoby korzystające z tej formy o podawanie nazwiska i adresu zamieszkania.

Brak tych danych będzie skutkował nie udzieleniem odpowiedzi na korespondencję.