UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję.

Szanowni Państwo

W dniu 3 sierpnia br. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź przesłaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - koordynatora ogólnopolskiej petycji w sprawie objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych tworzących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe. Ww. petycję otrzymali Państwo z początkiem marca br. i  blisko połowę zwrócili do Spółdzielni wyrażając tym samym swoje poparcie dla tej inicjatywy. Niestety petycja została rozpatrzona negatywnie przez Ministerstwo. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi MKiŚ.

Odpowedź MKiŚ

Komunikat

UWAGA

Spółdzielnia zawiadamia, że z dniem 30 czerwca 2023r. przestał działać system e-kartoteka.

Od 1 lipca 2023r. została uruchomiona nowa platforma elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (eBOK) służąca do logowania się poprzez stronę internetową w celu uzyskania informacji na temat płatności dotyczących lokalu znajdującego się w zasobach SM „Silesia”.

Osoby, które posiadały login i hasło do e-kartoteki, otrzymają na adres e-mail Regulamin serwisu eBOK oraz „Hasła na telefon” wraz z danymi dostępowymi do nowego systemu elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (eBOK).

Logowanie do konta eBOK następuje poprzez stronę internetową https://ebok.smsilesia.pl.

Dodatkowo informujemy, że ustalone dotychczas „Hasło na telefon” jest nadal aktualne i nie ma potrzeby dokonania zmiany.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z danymi dostępowymi do nowego eBOK prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń z Członkami pod nr telefonu 32 202 80 34 wew. 1.

AKTUALNY STANDARD STOLARKI OKIENNEJ

1. Okna z PCV białe, profil 6 – komorowy – dwuszybowe.

2. We wszystkich oknach obowiązkowo listwa stałego wietrzenia lub inny nawiewnik powietrza posiadający atest ITB.

3. Szkło niskoemisyjne o współczynniku oporu ciepła U = 1,1 W/(m2·K)

4. Okucia firmy Sigenia, Rotto, Winkhaus lub inne porównywalne.

5. W stolarce wszystkie okna rozwieralne, jedno skrzydło w pomieszczeniu uchylne, z zachowaniem dotychczasowego podziału.

6. Zapewnienia termoizolacyjności profilu U = 1,3-1,4 W/(m2·K) powodujące brak tzw. mostków termicznych.

7. Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty, ocenę toksyczności i palności.

8. Montaż okien balkonowych łącznie z wymianą lekkich ścianek balkonowych na murowane i termoizolacyjne wg technologii S.M „SILESIA”.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

 • ~ 100 m2       przy ul. Spółdzielczości 30
 • ~ 31 m2         przy ul. Głuszców 9 (wejście do lokalu od ul. Kempy)
 • ~ 20,00 m2     przy ul. Radockiego 178
 • ~ 11,00 m2     przy ul. Radockiego 250
 • ~ 10,00 m2     przy ul. Radockiego 258-260
 • ~ 49,15 m    przy ul. Gen. Jankego 116 - 120
 • ~ 52,11 m2     przy ul. Żurawia 80   
 • ~ 26,00 m2     przy ul. Żurawia 80   
 • ~ 100,00 m2    przy ul. Żurawia 32
 • ~ 225,00 m2   przy ul. Głuszców 9

Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

 • ul. Żurawia 44
 • ul. Tyska 2
 • ul. Poprzeczna 2a
 • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
 • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Dodatek mieszkaniowy

Warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy – aktualizacja 2023r.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

- 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2.538,46 zł) - dla osoby mieszkającej samotnie)

- 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (1.903,85 zł) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby)

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie.

Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

• dla 1 osoby 35 m2

• dla 2 osób 40 m2

• dla 3 osób 45 m2

• dla 4 osób 55 m2

• dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.