UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Miejsce postojowe dla motocykli

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" informuje, że przy ul. Szewskiej 4, w zadaszonej i zamykanej części wiaty gospodarczej posiada do wynajęcia miejsca postojowe z przeznaczeniem na przechowywanie motocykli.

Kontakt: Dział Eksploatacji Spółdzielni, pok. 28, tel. 32/202 80 34 wew. 336, 346

Obowiązek zgłaszania remontów i modernizacji mieszkań

Remonty , modernizacje mieszkań. - obowiązek zgłaszania

Do zarządcy budynku przypisany jest obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w stanie technicznym dobrym, zgodnym z jego przeznaczeniem. Ocena tego stanu wynika z obowiązkowych kontroli technicznych przeprowadzanych przez inspektorów nadzoru budowlanego i szczegółowo opisywanych w książkach obiektowych. Fachowcy w swoich dziedzinach , a w szczególności konstruktorzy mają ścisły wgląd i stałą obserwację zachodzących ewentualnych zagrożeń. Jednak na stan techniczny budynków wielorodzinnych od wewnątrz wpływ mają głównie ich użytkownicy.

Nadchodzi czas , gdy kupujemy mieszkania ,czy następuje wymiana pokoleń , lub zwyczajnie chcemy uzyskać efekt modnych trendów, wówczas zbyt drastycznie ingerujemy w substancję mieszkaniową ( burzenie ścianek , wydzielanie większych przestrzeni poszerzanie otworów drzwiowych, zmiany przeznaczenia funkcji). Taka ingerencja, nawet pozornie niewielka, bez konsultacji z zarządcą budynku , może mieć szkodliwy wpływ i pogorszenie konstrukcyjne oraz zachwianie stabilności budynku. Przepisy prawne dotyczące prac remontowych czy modernizacyjnych nakazują w niektórych przypadkach uzyskiwanie decyzji budowlanej.

Dlatego też prosimy mieszkańców planujących zmiany w substancji budowlanej by zgłaszali je w formie opisu zmian i szkicu technicznego celem knsultacji i doradztwa prawnego do Spółdzielni na adres jej siedziby ( ul. Głuszców 9 Katowice) 

UWAGA - UPC Polska

Od 1 stycznia 2016 roku wnioski o podłączenie lub odłączenie Pakietu Minimalnego dostarczanego przez UPC Polska złożone do dnia 10 każdego miesiąca, zostaną uwzględnione w naliczeniach w następnym miesiącu.

O chęci podłączenia lub odłączenia pakietu lokator winien poinformować spółdzielnię pisemnie.

UPC TV Kablowa będzie odłączać sygnał programów telewizyjnych dłużnikom

MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH CZYNSZOWYCH INFORMUJEMY,

ŻE NA WNIOSEK SM „SILESIA” UPC TV  KABLOWA BĘDZIE ODŁĄCZAĆ SYGNAŁ PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH DOSTARCZANYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEGO  PAKIETU W MIESZKANIACH DŁUŻNIKÓW.

W uzasadnieniu powyższego wyjaśniamy, że Spółdzielnia jest zobowiązana do przesyłania operatorowi sieci kablowej opłat abonamentowych wnoszonych przez mieszkańców łącznie z czynszem za mieszkanie. W przypadku powstania zaległości czynszowych abonament nie jest opłacany, czego konsekwencją jest odłączenie sygnału.